W swoim asortymencie oferujemy więźbę dachową impregnowaną i nieimpregnowaną, przygotowywaną pod wymiar, wg określonej przez klienta specyfikacji. Ponieważ jakość drewna użytego do wykonania więźby dachowej i sposób jego zabezpieczenia mają kluczowe znaczenie dla trwałości dachu, oferujemy tylko drewno najwyższej jakości.
w ofercie znajdują się również:
  • krokwie
  • płatwie
  • murłaty
  • słupki
  • łaty
  • kontrłaty