Firma posiada certyfikat IPPC nadany przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, który potwierdza, że warunki techniczno-organizacyjne w firmie Drawex zapewniają produkcję opakowań drewnianych, zwłaszcza palet, w sposób zgodny z wymogami fitosanitarnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Stosowana technologia zapewnia produkcję wyrobów bez kory (DB). Urządzenia i procesy zapewniają wysuszenie drewnianych elementów do wilgotności 20% (KD) w taki sposób, że w rdzeniu suszonych komorowo elementów uzyskana jest temperatura co najmniej 56°C przez minimum 30 minut, co jest równoznaczne z fitosanitarnym zabiegiem termicznym (HT).