"Drawex" Wiesław Dzieńkowski
Sienica 13
PL 78-540 Kalisz Pomorski

NIP PL: 674-101-17-73
REGON: 330248664

Bankkonto
PLN: PKO BP SA O 1 w Złocieńcu 59 1020 2847 0000 1902 0047 0757
Valutakonto: PKO BP SA O 1 w Złocieńcu BPKOPLPW PL 60 1020 2847 0000 1902 0063 3602

Contactsformular